Projekt TEAM


 

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE DO PROJEKTU TEAM

 

 

Uprzejmie informujemy o zakończonym naborze kandydatów do zespołu badawczego realizującego projekt: ‘Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectiveness study. (PCSP, Polish Colonoscopy Screening Platform)’ pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Jarosława Reguły w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Zespół tworzy 10 naukowców:
3 naukowców ze stopniem naukowym doktora: dr E. Kraszewska, dr M. Kamiński, dr J. Kobiela;
4 studentów studiów doktoranckich: M. Pisera, A. Chaber, K. Janikowska, B. Krzeczewski;
3 studentów: M. Rupińska, R. Franczyk, B. Kocot.