Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Materiały do oznaczania sal wykładowych, dokumentów ...  

       Informacje
   dla organizatorów

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku oznakowywania sal i pomieszczeń, w których realizowane są kursy specjalizacyjne w ramach projektu tablicami informującymi o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizator kursu (kierownik administracyjny) zobowiązany jest poinformować uczestników kursu, że uczestniczą w projekcie i kursie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oznakowywanie prezentacji – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie powinna zostać zamieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami – w przypadku wydruku prezentacji w wersji czarno-białej prosimy o zamieszczanie logotypów ze wzoru czarno-białego.

Wszelkie materiały dydaktyczne przekazywane uczestnikom podczas kursów projektowych powinny zostać oznakowane informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1) Tablica do oznakowywania sal i pomieszczeń:

a) tablica kolorowa (plik w załączeniu) - kolorowa wersja może być stosowana
    tylko w przypadku możliwości jej wydruku w kolorze. W innym przypadku
    obowiązujące jest stosowanie wersji czarno – białej

b) tablica czarno-biała  (plik w załączeniu)

2) Slajdy do prezentacji:

a) slajd kolorowy (plik w załączeniu)

b) slajd czarno-biały (plik w załączeniu)

3)  Strona tytułowa materiałów dydaktycznych - obowiązkowa dla realizatorów kursów, wyłonionych w przetargu nieograniczonym

a) projekt okładki materiałów dydaktycznych - kolor  (plik w załączeniu)

b) projekt okładki materiałów dydaktycznych - mono (plik w załączeniu)

4) Dokumenty programowe, na podstawie których realizowane są działania
    informacyjno-promocyjne projektu

a) „Wytyczne dotyczące oznakowywania projektów w ramach Programu
   Operacyjnego Kapitał Ludzki" 
(plik w załączeniu)

b) Logotypy (w załączeniu plik zip) - gotowe zestawienia znaków i symboli
    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z
    informacją o współfinansowaniu do oznaczania materiałów

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 56 93 770