Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna

 
W dniach 8-9 marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć ze stoiskiem promocyjnym w wydarzeniu pn. „IV Kongres Współczesnej Onkologii”. W spotkaniu uczestniczyli wybitni specjaliści w szeroko rozumianej dziedzinie onkologii. Spotkanie było wydarzeniem międzynarodowym oprócz wykładowców z kraju swoje prelekcje mieli również goście zagraniczni. Ogółem w Kongresie wzięło udział około 300 uczestników.

Udział w tym wydarzeniu i promocja projektu w środowisku onkologów jest dla nas szczególnie ważna gdyż specjalizacje onkologiczne są tymi, na których otwarcie decyduje się niewielu lekarzy. Przekazując bezpośrednio informację o projekcie liczyliśmy na to, iż uczestniczący w spotkaniu onkolodzy, z których na pewno część jest nauczycielami akademickimi, przekaże informację o realizowanym projekcie swoim młodszym kolegom oraz studentom medycyny.

Z tego również względu bardzo nas ucieszył udział w Kongresie niedawnych absolwentów medycyny oraz studentów ostatnich lat, którzy wiążą, jak wspominali w rozmowach, swoją przyszłość z onkologią.

———————————————— o o O o o ————————————————

 

.