Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna

Łódzka konferencja „EKG, wczoraj, dziś i jutro”, w której uczestniczyliśmy w dniu 19 listopada to kolejne wydarzenie, na którym mogliśmy przedstawić realizowany przez nas projekt.

W konferencji uczestniczyło kilkuset lekarzy różnych specjalności. Zainteresowanie projektem było duże,  wiele osób posiadało już pewne informacje o projekcie a rozmowę z nami wykorzystało do uzyskania konkretnych i szczegółowych informacji. Konferencja współorganizowana była przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który bierze aktywny udział w realizacji projektu - jest jednym z organizatorów kursów. Miło nam było spotkać osoby biorące czynny udział w kursach jako wykładowcy.

Wszyscy zgodnie przyznawali, iż realizacja projektu jest istotnym działaniem na rzecz zwiększenia liczby lekarzy deficytowych specjalności. Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych licząc na to, iż lekarze, uczestnicy konferencji, rozważą udział projekcie i specjalizowanie się w jednej z dofinansowanych i deficytowych specjalności.