Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna

W dniach 14-15 października 2011 roku uczestniczyliśmy ponownie, ze stoiskiem promującym projekt oraz kształcenie specjalizacyjne w zorganizowanej w Warszawie konferencji, pod nazwą „Warszawska Jesień Pediatryczna” – III Krajowa Konferencja Szkoleniowa, w której uczestniczyło około 1100 lekarzy (przede wszystkim lekarze pediatrzy, a także posiadający inne specjalizacje min. specjaliści medycyny rodzinnej czy interniści).

Rangi wydarzeniu nadawał fakt, iż konferencja odbywała się pod patronatem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Konsultantów Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do przekazania informacji o realizowanym projekcie lekarzom, do których  projekt jest adresowany - gdyż lekarze pediatrzy, najliczniej obecni na konferencji, mogą specjalizować się w dwóch dofinansowanych dziedzinach: onkologii i hematologii dziecięcej oraz kardiologii dziecięcej. Podczas Konferencji nasze działania promocyjne koncentrowały się  najbardziej właśnie na tych dziedzinach.

Nasz udział w „Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej” okazał się ponownie bardzo efektywny i pouczający zarówno dla lekarzy jak i dla nas. Lekarze wykazywali duże zainteresowanie projektem, choć niektórzy zwracali uwagę na problemy z otwieraniem specjalizacji np. brak miejsc specjalizacyjnych w danym województwie.

Miło nam było słyszeć, iż większość lekarzy wiedziała już o projekcie z innych źródeł (prasa medyczna, Internet) a także, że już w nim biorą udział.

Nasz udział w konferencji współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

.