Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna

W dniach 23-24 września 2011 roku uczestniczyliśmy, ze stoiskiem promującym projekt oraz kształcenie specjalizacyjne w zorganizowanej w Krakowie konferencji, pod nazwą
„11 Krakowska Jesień Pediatryczna”, w której uczestniczyło około 900 lekarzy (przede wszystkim lekarze pediatrzy, a także posiadający inne specjalizacje min. specjaliści medycyny rodzinnej czy interniści).

 Wydarzenie to było doskonałą okazją do przekazania informacji o realizowanym projekcie lekarzom, do których  projekt jest adresowany - gdyż lekarze pediatrzy, najliczniej obecni na konferencji, mogą specjalizować się w dwóch dofinansowanych dziedzinach: onkologii i hematologii dziecięcej oraz kardiologii dziecięcej. Podczas Konferencji nasze działania promocyjne koncentrowały się  najbardziej właśnie na tych dziedzinach.

Nasz udział w „11 Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej” okazał się bardzo efektywny i pouczający zarówno dla lekarzy jak i dla nas. Lekarze z zainteresowaniem odnosili się do projektu, zwłaszcza ci lekarze, którzy dopiero od nas dowiedzieli się o możliwości specjalizowania się w jednej ze szczegółowych dziedzin tak blisko związanych z pediatrią oraz o tym, że są to dziedziny deficytowe. Lekarze byli zainteresowani przekazywanymi przez nas informacjami na temat tego, w jaki sposób i gdzie można specjalizację otworzyć oraz jakie korzyści przynosi realizowany projekt – dotyczy to zwłaszcza dofinansowania kosztów udziału w kursach oraz zwiększenia dostępności do kursów realizowanych we wszystkich regionach w kraju. Wielu lekarzy błędnie sądziło, iż wiek jest przeszkodą w otwieraniu specjalizacji i mile przyjęło wiadomość o tym, że nie stanowi on przeszkody w dalszym kształceniu.

Podczas rozmów z lekarzami, dowiedzieliśmy się o trudnościach jakie napotykają lekarzy chętnych do specjalizowania się, z których główne to: brak miejsc specjalizacyjnych w niektórych województwach oraz trudności z nieobecnością w pracy podczas kursów specjalizacyjnych. Dzięki realizacji projektu "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"  nastąpiła jednak poprawa w dostępności do kształcenia specjalizacyjnego w kardiologii, onkologii i medycynie pracy.

 Miło nam było również słyszeć, iż większość lekarzy wiedziała już o projekcie z innych źródeł (prasa medyczna, Internet) a także, że już w nim biorą udział.

 W dniach 14-15 października - podobna konferencja - „11 Warszawska Jesień Pediatryczna” odbędzie się w Warszawie, gdzie także będziemy obecni. Mamy nadzieję na równie owocne spotkanie z lekarzami. 

.