Projekt Systemowy  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy” realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna

 
W dniach 30 sierpnia – 1 września 2012 r. uczestniczyliśmy ze stoiskiem promocyjnym w XV Kongresie Edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Spotkanie było okazją do przedstawienia zainteresowanym lekarzom bieżących informacji o realizacji projektu. Większość z obecnych na spotkaniu lekarzy posiadała wiedzę na temat projektu, w konferencji brali udział również uczestnicy projektu.

Nasza obecność na ww. wydarzeniu jest elementem szczególnej promocji onkologii klinicznej spośród innych dofinansowanych w ramach projektu specjalizacji.

———————————————— o o O o o ————————————————

 

.