Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Kontakt  

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103,

01-813 Warszawa

 

Telefony kontaktowe:

22 56 93 843 – Kierownik Projektu

22 56 93 770 – informacje ogólne o projekcie

22 56 93 777 – Dział Zamówień Publicznych – informacje dotyczące przetargów na kursy

22 56 93 800 – informacje dotyczące realizacji umów z wykonawcami

22 56 93 726 – informacje o przyznanym dofinansowaniu

22 56 93 802/803/806 – informacje dotyczące szczegółów zwrotu poniesionych wydatków przez uczestników kursów

Informacje na temat kwalifikacji na dany kurs – numer telefonu podany przy danym kursie zamieszczonym na liście kursów