Aktualnie znajdujesz się: Strona główna -> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med. -> Seminaria-> Wykaz formularzy na seminaria dla ratowników medycznych

INFORMACJE DLA RATOWNIKÓW
MEDYCZNYCH

 

1.   FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SEMINARIUM


Zgłoszenie należy wypełnić na komputerze, zapisać w formie pliku a następnie wysłać jako załącznik e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w informacji o seminarium lub pocztą na adres:

Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa
 

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na seminarium POKL”, należy dopisać również nr seminarium

 


2.   
FORMULARZE DANYCH UCZESTNIKA

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  • Ankieta z danymi osobowymi

Formularze należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów uprawniających do udziału w projekcie (dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kserokopia Karty doskonalenia zawodowego…) przesłać drogą pocztową na adres:
 

Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Kleczewska 61/63

01-826 Warszawa
 

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na seminarium POKL”, należy dopisać również nr seminarium