Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med.-> Materiały do oznaczania sal  

 

 

W związku z koniecznością oznaczania miejsc, w których realizowany jest projekt, w tym sal, w których prowadzone są kursy, uprzejmie prosimy o pobranie - wzoru tablicy (plik w załączeniu), jej wydruk i umieszczanie w widocznym dla uczestników kursu miejscu.  

Każdy uczestnik kursu powinien być świadomy tego, że uczestniczy
w projekcie i kursie współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poniżej zamieszczamy również gotowe zestawienia znaków i symboli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z informacją o współfinansowaniu do oznaczania materiałów dydaktycznych i wszelkiej dokumentacji wytwarzanej w ramach projektu.

Logotypy (w załączeniu plik zip)

Uprasza się o umieszczanie stosownych symboli na wszelkich materiałach przygotowywanych na kurs tj. materiałach papierowych, prezentacjach multimedialnych itp. W przypadku prezentacji multimedialnych istnieje obowiązek umieszczania informacji o współfinansowaniu co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten fakt  kadrze dydaktycznej.