Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Kształcenie lekarzy -> Pliki z wzorcami graficznymi do oznaczania sal i materiałów kursowych

 

W związku z wynikającą  - ze stosownych wytycznych (plik w załączeniu) - koniecznością oznaczania miejsc, w których realizowany jest projekt, w tym sal, w których prowadzone są kursy, uprzejmie prosimy o pobranie - wzoru tablicy (plik w załączeniu) wersję czarno - białą,  jej wydruk i umieszczanie w widocznym dla uczestników kursu miejscu.  

Jednocześnie informujemy, że wielobarwna wersja logotypów może być stosowana tylko w przypadku możliwości jej wydruku w kolorze. W innym przypadku obowiązujące jest stosowanie wersji czarno - białej.

Każdy uczestnik kursu powinien być świadomy tego, że uczestniczy
w projekcie i kursie współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poniżej zamieszczamy również gotowe zestawienia znaków i symboli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej wraz z informacją o współfinansowaniu do oznaczania materiałów dydaktycznych i wszelkiej dokumentacji wytwarzanej w ramach projektu.

Logotypy  

w załączeniu plik *zip  
Projekt okładki na materiały dydaktyczne plik *doc  

Uprasza się o umieszczanie stosownych symboli na wszelkich materiałach przygotowywanych na kurs tj. materiałach papierowych, prezentacjach multimedialnych itp. W przypadku prezentacji multimedialnych istnieje obowiązek umieszczania informacji o współfinansowaniu co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na ten fakt  kadrze dydaktycznej.  

Minimalne wymagania dotyczące materiałów dydaktycznych:

  1. format A4,

  2. okładka wg wzoru udostępnionego powyżej,

  3. środki na papierze  80 g/m2, w przypadku wydruku slajdów – nie więcej niż 6 slajdów na stronę,

  4. czytelne elementy graficzne takie jak rysunki, zdjęcia, schematy,

  5. spis treści,

  6. liczba stron odpowiadająca minimalnej liczbie określonej w Opisie przedmiotu zamówienia dla danego Kursu,

  7. paginacja stron.