Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna projektu

 

WYDARZENIA W UJĘCIU OBIEKTYWU

.

                                

Seminarium dla ratowników medycznych
Postępowanie ratunkowe z oparzonymi

 2 grudnia 2011 r. W Katowicach odbyło się Seminarium dla ratowników medycznych “Postępowanie ratunkowe z oparzonymi”. Patronat nad seminarium objęła redakcja dwumiesięcznika “Na Ratunek”, Akademia Elamed oraz Śląski konsultant ds. medycyny ratunkowej prof. Krystyn Sosada.
Wśród zagadnień poruszanych podczas seminarium omówiono m.in.: ocenę stanu poszkodowanego i rodzaje oparzeń, postępowanie doraźne, profilaktykę zakażeń, przygotowanie oparzonego pacjenta do transportu i rolę ratownika w skutecznym leczeniu ran oparzeniowych.