Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna projektu

 

WYDARZENIA W UJĘCIU OBIEKTYWU

                                

.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2013”
15-17 listopad 2013 Łódź
 

Tematyką przewodnią konferencji były zagadnienia związane z urazami i obrażeniami wielonarządowymi jak również ze stanami zagrożenia życia w przebiegu chorób i zatruć.

Tematy konferencji: ratunkowy SMS jako narzędzie wspierające w zdarzeniach masowych
i mnogich,  struktura obrażeń klatki piersiowej w Centrum Urazowym, obrażenia penetrujące klatki piersiowej, 40, omówienie postępowania w obrażeniach penetrujących twarzoczaszki od petardy, implantacja stent-graftu w pourazowych uszkodzeniach aorty piersiowej, omówienie skal STAT NIH Stroke Scale i FAST.

Ponad 300 specjalistów z całego świata przyjechało do Łodzi, żeby wspólnie rozmawiać
o tym jak skutecznie ratować ludzi. Podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2013" uczestniczyli w dziewięciu sesjach poświęconych różnym zagadnieniom ratowania życia.

Wojciech Krajewski z Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, podkreślał, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem karetki.