Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna projektu

 

WYDARZENIA W UJĘCIU OBIEKTYWU

                                

.


Konferencja - Z ZAWAŁEM NA TY
 Nagłe stany sercowo-naczyniowe - postępowanie ratunkowe  
Kraków 19-20.10.2012 r.

Konferencja skierowana była do ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy.

Organizatorami Konferencji byli: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Konferencja przyciągnęła około 350 uczestników, wśród których większość stanowili ratownicy medyczni. Tematyką wykładów była: ostra zatorowość płucna (w medycynie ratunkowej), zawał mięśnia sercowego –postępowanie zespołu ratownictwa medycznego i szpitalnego oddziału ratunkowego oraz postępowanie z pacjentem z udarem niedokrwiennym w warunkach ratownictwa medycznego.