Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Galeria fotograficzna projektu

 

WYDARZENIA W UJĘCIU OBIEKTYWU

.

                                

Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii
Karpacz 29. 02 - 3. 03. 2012 r.

Przewodnim hasłem sympozjum w Karpaczu było  „Partnerstwo dla Pacjenta”. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Program obejmował zagadnienia
z: ochrony zdrowia, powiązań medycyny ratunkowej z kardiologią, neurologią, traumatologią, intensywną terapią, medycyną rodzinną oraz pediatrią. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: etyka i prawo, sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo obywatelskie, nowoczesne techniki medycyny.

Podczas sympozjum prowadzone były liczne warsztaty i kursy z: medycyny ratunkowej wieku dziecięcego, nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, unieruchamiania złamań, krwotoków około-urazowych, ultrasonografii, endoskopii ratunkowej, przygotowania psychologicznego do kontaktów z pacjentami, opanowania stresu.

Patronat nad Sympozjum i wydarzeniami towarzyszący­mi objął Minister Zdrowia, Wojewoda Dolnośląski, JM Rektor AM we Wrocławiu oraz Burmistrz Miasta Karpacza.