Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Doskonalenie zawodowe ratowników med. i dyspozytorów med.-> Wykaz formularzy dla dyspozytorów medycznych  

 

 

 

 

 

FORMULARZE DANYCH UCZESTNIKA

 

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  • Ankieta z danymi osobowymi

 

 

Formularze należy wypełnić, wydrukować, podpisać a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów uprawniających do udziału w projekcie (dokumenty potwierdzające wykształcenie zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kserokopia Karty doskonalenia zawodowego…) przesłać drogą pocztową na adres osoby obsługującej kurs.