Aktualnie znajdujesz się: Strona główna -> Archiwum 


Materiały promocyjne

 

 

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH PROJEKTU

 


UWAGA – uczestnicy kursów rozpoczynających się od 30.09.2013 r.: prosimy o zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” . Osoby zakwalifikowane na kurs, które nie mogą wziąć w nim udziału proszone są o:

do max 10 dni przed kursem – zgłoszenie do   CMKP rezygnacji z kursu,

w terminie późniejszym – usprawiedliwienie   nie zgłoszonej wcześniej nieobecności.


Rozpoczęliśmy już rekrutację na kursy w 2014 roku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W bieżącym roku planujemy realizację:
• 50 kursów specjalizacyjnych dla
   lekarzy z medycyny ratunkowej
• 90 kursów doskonalących dla
   ratowników med.
• 20 kursów doskonalących dla
   dyspozytorów med.
Jednocześnie informujemy, że kursy dla ratowników med. i dyspozytorów med. będą sukcesywnie zamieszczane na www, a rekrutację rozpoczynamy w momencie opublikowania kursu na stronie. Wykonawcy kursów doskonalących w 2014 roku>>


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej w roku 2015 (znak sprawy: ZP-935/14), szczegóły na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/?cat=15  Termin składania ofert upływa 24.09.2014.  Zapraszamy do współpracy


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów doskonalących dla ratowników med. i dyspozytorów med. w roku 2014 (znak sprawy: ZP-1092/13), szczegóły na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/?p=5962 . Termin składania ofert upływa 19.11.2013. Zapraszamy do składania ofert


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej w roku 2014 (znak sprawy: ZP-995/13), szczegóły na stronie: http://www.cmkp.edu.pl/?p=5023. Termin składania ofert upływa 30.09.2013.  Uwaga: zmiana terminu składania ofert w przetargu na realizację kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej w roku 2014.  Nowy termin: 9.10.2013 Zapraszamy do współpracy


Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO KL w 2012 roku
Miło nam poinformować, że projekt „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zajął III miejsce w konkursie Ministerstwa Zdrowia na Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku.


Informujemy, że w 2013 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 278 zł za dzień kursu


Zapraszamy do udziału w seminariach dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. W 2013 roku realizatorem seminariów jest Medyczne Centrum Szkoleniowe D. Ladowska.  Szczegóły na stronie http://cmkp.edu.pl/eu/projekt_mrat_eu_sem.htm


CMKP ogłasza przetarg na realizację seminariów dla ratowników med. i dyspozytorów med. w roku 2013 (Znak sprawy: ZP-166/13). Szczegóły na stronie Zamówień Publicznych CMKP =>
 http://www.cmkp.edu.pl/~zampub/ w zakładce:  Ogłoszenia o postępowaniach i wyniki postępowań


W 2013 roku planujemy realizację 70 kursów doskonalących dla ratowników med. i 20 kursów doskonalących dla dyspozytorów med. Lista wykonawców =>  Jednocześnie informujemy, że kolejne kursy będą sukcesywnie zamieszczane na www, a otwarcie rekrutacji następuje zawsze dopiero w momencie opublikowania kursu na stronie.


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów doskonalących dla ratowników med. i dyspozytorów med. w roku 2013  (Znak sprawy: ZP-1250/12).  Szczegóły na stronie Zamówień Publicznych CMKP:  => http://www.cmkp.edu.pl/~zampub/  w zakładce:  Ogłoszenia o postępowaniach i wyniki postępowań


Rozpoczynamy rekrutację na kursy specjalizacyjne z medycyny ratunkowej na 2013 rok.
Lista kursów specjalizacyjnych >>   Jednocześnie informujemy, że kolejne kursy planowane do realizacji przez pozostałe uczelnie medyczne w kraju będą umieszczane na naszej stronie po zakończeniu procedur przetargowych. W 2013 roku planowana jest realizacja łącznie 52 edycji kursów specjalizacyjnych


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej w roku 2013 (Znak sprawy: ZP-1140/12).  Szczegóły na stronie Zamówień Publicznych CMKP: http://www.cmkp.edu.pl/~zampub/  w zakładce Ogłoszenia o postępowaniach i wyniki postępowań


Rozpoczynamy rekrutację na seminaria dla ratowników medycznych Aktualna lista seminariów >>  Jednocześnie informujemy, że kolejne seminaria będą sukcesywnie zamieszczane na www  Informacje telefoniczne są udzielane codziennie w godzinach 11:00 – 14:00


CMKP w celu przygotowania się do udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup medycznych materiałów eksploatacyjnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie wstępnej wyceny zamówienia. Szczegóły w pliku =>


Informujemy, że z powodu braku miejsc na kursach doskonalących dla ratowników medycznych zamknięta została rekrutacja na rok 2012.


Rozpoczynamy rekrutację na dodatkowe kursy specjalizacyjne dla lekarzy:

  • Wprowadzenie do medycyny ratunkowej 10.09. - 12.09.2012 – Gdańsk

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 17.09. - 21.09.2012 – Gdańsk

  • Nagłe zagrożenia w następstwie urazów 19.11. - 23.11.2012 – Zabrze

Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 PO KL w 2011 roku

Miło nam poinformować, że projekt „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zajął III miejsce w konkursie Ministerstwa Zdrowia na Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku (otrzymaliśmy łącznie 147 punktów - na 201 możliwych do uzyskania).

                  


CMKP ogłasza przetarg na realizację seminariów dla ratowników  medycznych i dyspozytorów medycznych (znak sprawy: ZP-667/12). Szczegóły na stronie Zamówień Publicznych CMKP


CMKP w celu przygotowania się do udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie realizacja seminariów dla ratowników med. i dyspozytorów med. w ramach doskonalenia zawodowego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie wstępnej wyceny zamówienia. Szczegóły w pliku =>.


CMKP ogłasza przetarg na realizację kursów specjalizacyjnych dla lekarzy z medycyny ratunkowej (Znak sprawy: ZP-375/12). Szczegóły na stronie Zamówień Publicznych CMKP


W związku ze zgłaszanymi przez lekarzy uwagami dotyczącymi wyżywienia na kursach oraz wnioskami o przywrócenie poprzedniego sposobu jego finansowania (czyli refundacji wydatków na wyżywienie) informujemy, iż  obecne rozwiązanie zostało wprowadzone w celu uproszczenia i ujednolicenia tej kwestii.
Poprzedni sposób stwarzał liczne niejasności dotyczące tego, co może być rozliczone jako zakup na potrzeby udziału w kursie, a przede wszystkim nie gwarantował uznania kosztów za zasadne. Obecnie stosowane rozwiązanie gwarantuje uczestnikom równy dostęp do tej formy wsparcia.


W 2012 roku planujemy realizację 65 kursów dla ratowników med. i 18 kursów dla dyspozytorów med. Wkrótce ogłoszone zostaną nabory uczestników. Wyłonieni zostali już prawie wszyscy wykonawcy kursów doskonalących na 2012 rok. Lista wykonawców


Informujemy, że w 2012 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 270 zł za dzień kursu. Szczegóły w Regulaminie


W 2011 r. planujemy realizację 70 kursów doskonalących dla ratowników medycznych (2100 miejsc szkoleniowych) i 15 kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych (300 miejsc szkoleniowych). Ustalone zostały już wszystkie planowane terminy i miejsca realizacji kursów doskonalących. Lista kursów i warunki uczestnictwa dostępne na: projekt_mrat_eu_dysp.htm


Z przyjemnością informujemy, że projekt „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego…” zajął II miejsce w konkursie Ministerstwa Zdrowia na Najlepiej zarządzany projekt Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku (otrzymaliśmy łącznie 140 punktów - na 201 możliwych do uzyskania)


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej interpretacją, dyspozytor medyczny nie może wziąć udziału w kursie doskonalącym dla dyspozytorów med. więcej niż jeden raz w ramach projektu. Ta sama zasada dotyczy ratowników medycznych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana osoba jest jednocześnie ratownikiem med. i dyspozytorem med. – wówczas może wziąć udział w projekcie dwukrotnie: jeden raz w kursie dla ratowników medycznych i jeden raz w kursie dla dyspozytorów medycznych


Od 2 stycznia 2011 r. nastąpiła zmiana zasad dofinansowania dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej. Lekarze podczas kursu będą mieli zapewniony catering w formie przerwy śniadaniowej oraz obiadowej, natomiast dofinansowanie na dotychczasowych zasadach dotyczyć będzie tylko zwrotu:

  • kosztów dojazdu na kurs

  • kosztów zakwaterowania w czasie kursu

Maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu w 2011 r. wynosić będzie do 268 zł za dzień kursu.