RELACJA Z OTWARCIA ZAKŁADU MEDYCYNY RATUNKOWEJ
CENTRUM SYMULACJI  W CMKP
w dniu 14 stycznia 2011 r.

 

Szanowni Państwo!                                                                                                     

 

Jest dla mnie wielkim  zaszczytem a zarazem ogromną przyjemnością gościć  Państwa w murach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, które w tym roku akademickim obchodzi,  Jubileusz 40–lecia swojego  istnienia.  Eurypides powiedział „sukces jest wynikiem właściwej decyzji”. Minione 40 lat to nie tylko rozwój CMKP, ale również okres intensywnych przemian w medycynie… dzisiaj mówimy bowiem o wysokospecjalistycznej opiece zdrowotnej, której postęp związany jest m.in. z wprowadzeniem nowych metod leczenia, leków czy środków technicznych. Do tego postępu przyzwyczailiśmy się ale obserwujemy jeszcze jeden bardzo ważny postęp – postęp i zmiany w dydaktyce.


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nie ustaje w staraniach optymalizacji  metod i sposobów kształcenia. Dzisiaj właśnie spotykamy się aby dokonać uroczystego otwarcia Zakładu Medycyny Ratunkowej Centrum Symulacji, które wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt umożliwi dydaktykę spełniającą oczekiwania XXI wieku. Jest ono jednym z najnowocześniejszych  w Europie. Centrum Symulacji to interdyscyplinarne przedsięwzięcie mające na celu prowadzenia kształcenia i doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem symulatorów odzwierciedlających wszystkie procesy życiowe człowieka, co pozwala na stworzenie i przeprowadzenie  pełnych scenariuszy symulacji ratunkowych działań medycznych. Symulatory pozwalają na powtarzanie tych samych czynności, procedur prowadzące do osiągnięcia tego co w medycynie ratunkowej istotne - do szybkiego ale bezbłędnego działania.
 

Nie byłoby Centrum Symulacji gdyby nie ludzie, pieniądze i dobra atmosfera. Ludzie to pracownicy istniejących klinik i zakładów, którym medycyna ratunkowa od początku swojego istnienia leżała na sercu, pieniądze - dofinansowanie w głównej mierze z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego -  Kapitał Ludzki  i atmosfera to  życzliwość Ministerstwa Zdrowia, dyrektorów szpitali, z którymi współpracujemy i niezwykle konstruktywni konsultanci.

Wszelkie podjęte i planowane inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt, łącznie z zaawansowanymi fantomami osoby dorosłej, dziecka, czy niemowlęcia umożliwiają symulację od poziomu zabezpieczenia ofiar na miejscu wypadku, poprzez pomoc poszkodowanym podczas transportu, po udzielanie pełnej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym. To z kolei pozwala na stworzenie nowoczesnej placówki dydaktycznej,  kształcącej nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim po względem praktycznym - ćwiczenie umiejętności czyli wdrażanie tego co określa się mianem upraktycznienia.
 

Warto podkreślić, że jako pierwsi w Polsce posiadamy symulator ambulansu ze specjalistycznym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych w czasie transportu. Medycyna ratunkowa znalazła się na liście deficytowych specjalizacji a jest to dziedzina niezwykle trudna, wymagająca podejmowania natychmiastowych działań, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie chorego. Niedobór specjalistów, a zarazem rosnące zapotrzebowanie społeczne sprawiły, iż potrzeba kształcenia nowych kadr stała się niezwykle istotna. Rola więc CMKP, a w szczególności Centrum Symulacji nabiera  wyjątkowego znaczenia.

 

W związku z tym Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”.   W ramach projektu organizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy oraz kursy doskonalące dla ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, a CMKP współpracuje zarówno z uczelniami medycznymi, jak i innymi podmiotami mogącymi prowadzić w/w kursy.
 

Realizacja projektu „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia oczekiwań społecznych, ale odgrywa również znaczącą rolę dla całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z jego produktów jest również uroczyście otwierane dzisiaj  Centrum Symulacji CMKP.


Liczę, iż  wprowadzone w Centrum Symulacji wysokie standardy naukowe i dydaktyczne,  sprawią, że stanie się ono interesującym miejscem nauki dla szerokiego grona lekarzy, ratowników i dyspozytorów medycznych. Ale też nie zapominajmy tego co powiedział Antoni Kępiński. „Medycyna zawsze pozostanie sztuką, gdyż lekarze będą mieć do czynienia z indywidualnym, zróżnicowanym człowiekiem, a nie z uogólnionym modelem.” 

 

Życzę Państwu wielu sukcesów, zrealizowania wszelkich planów oraz  wytrwałości w dążeniu do celu, nie tylko dlatego że jest Nowy Rok.

 

 

SESJA PLENARNA

Otwarcie Zakładu Medycyny Ratunkowej  - Centrum Symulacji z udziałem:


prof. Joanny Jędrzejczak Dyrektora CMKP, prof. Romana Danielewicza Dyrektora Departamentu Nauki Szkolnictwa Wyższego MZ, prof. Juliusza Jakubaszko Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, dr med.
Anny Nielepiec-Jałosińskiej Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej - Centrum Symulacji CMKP, prof. Michaela Czekajłło Dyrektora Simulation, Anesthesiology and Critical Care Virginia Commonwealth University Health System 
 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ZE SŁUCHACZAMI KURSÓW W CENTRUM SYMULACJI