Aktualnie znajdujesz się: Strona główna-> Lista podręczników dla uczestników kursów    
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż  ukazały się wszystkie z planowanych do wydania w ramach projektu podręczniki. Publikacje dystrybuowane są bezpłatnie na kursach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu. Poniżej zamieszczamy wersje elektroniczne podręczników w formacie PDF:
                                                


Podręczniki z kardiologii
 

Podręczniki z medycyny pracy
 
   

Podręczniki z onkologii i hematologii dziecięcej
 
   

Podręczniki z Onkologii klinicznej
 

Podręczniki z ginekologii onkologicznej
 
   

Zdrowie publiczne
 
 

Przygotowanie i druk podręczników sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Przygotowywane w ramach projektu podręczniki stanowią znaczne rozszerzenie tematyki wynikającej z kursu specjalizacyjnego - obejmują kompleksowe, ustandaryzowane omówienie zagadnień związanych z daną tematyką specjalizacji (szczegółowe omówienie etiologii, patofizjologii, kliniki, leczenia i prewencji chorób/schorzeń).

Podręczniki stanowią uzupełnienie wiedzy przekazywanej na kursie oraz zdobywanej podczas codziennej praktyki klinicznej oraz służyć będą do przygotowania się do egzaminu kończącego specjalizację.