Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej

Experimental population based platform to evaluate and monitor the effectiveness of screening colonoscopy: a population based comparative effectivenes

Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie

Wielkoskalowa analiza zależnej od mikroRNA regulacji ekspresji czynników splicingowych i różnicowego składania pierwotnego transkryptu genów związanych z nowotworzeniem w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC)