Aktualnie znajdujesz się: Strona główna

Materiały promocyjne


Informacje o Projekcie
W dniu 24.09.2009 r., zatwierdzony został Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. 

Źródło finansowania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015.

Cel ogólny projektu
Celem ogólnym projektu jest wsparcie systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez ukończenie pełnego cyklu obowiązkowych kursów specjalizacyjnych przez 200 lekarzy oraz kursu doskonalącego przez 8500 ratowników medycznych i 1920 dyspozytorów medycznych.

Dotychczasowe rezultaty
Do końca 2013 roku w ramach projektu na terenie całego kraju odbyły się:

- 203 kursy specjalizacyjne dla 3118 uczestników (lekarzy
  specjalizujących się w medycynie ratunkowej)
- 255 kursów doskonalących dla 6998 uczestników (ratownicy
  medyczni)
- 62 kursy doskonalące dla 1058 uczestników (dyspozytorzy
  medyczni)
- 35 seminariów dla 633 uczestników (ratownicy medyczni)
- 7 seminariów dla 126 uczestników (dyspozytorzy medyczni)

W ramach projektu sfinansowano również zakup aparatury i wyposażenia (sprzęt szkoleniowy, wyposażenie ambulansu, wyposażenie SOR) niezbędnego do stworzenia nowoczesnego Centrum Symulacji w Zakładzie Medycyny Ratunkowej CMKP. Relacja z otwarcia Zakładu Medycyny Ratunkowej - Centrum Symulacji

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Katarzyna Kwiatkowska
tel. 22 56 93 863
e-mail:
projektue.ratownictwo@cmkp.edu.pl,
           katarzyna.kwiatkowska@cmkp.edu.pl


 

> Kontakt do pozostałych pracowników projektu <

AKTUALNOŚCIRozpoczęliśmy już rekrutację na kursy w 2014 roku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W bieżącym roku planujemy realizację:
• 50 kursów specjalizacyjnych dla lekarzy z medycyny ratunkowej
• 90 kursów doskonalących dla ratowników medycznych
• 20 kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych
Jednocześnie informujemy, że kursy dla ratowników med. i dyspozytorów med. będą sukcesywnie zamieszczane na www, a rekrutację rozpoczynamy w momencie opublikowania kursu na stronie. Wykonawcy kursów doskonalących w 2014 roku>>


Informujemy, że w 2014 roku maksymalne dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu na kursach specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej wynosić będzie do 286 zł za dzień kursu


Uprzejmie informujemy, że informacje telefoniczne zainteresowanym kursami doskonalącymi dla ratowników med. i dyspozytorów med. są udzielane codziennie w godzinach 11:00 – 14:00 pod numerami telefonów wskazanymi tutaj ==>


 

 

 >>>ARCHIWUM KOMUNIKATÓW<<<